Zoom

Zoom on pitkän improvisaation esiintymistekniikka. Zoom-esitykset kestävät tyypillisesti 20 – 50 minuuttia.

Tekniikan kuvaus

 • Improvisoijat kysyvät yleisöltä ehdotukseksi jonkun sijainnin, joka on omakotitalotonttia isompi, mutta kaupunkia pienempi
 • Esimerkki ehdotuksesta voisi olla merirosvosaari
 • Sopivan ehdotuksen saatuaan improvisoijat tekevät maalauksen saaresta siten, että kukin improvisoija esittää pienellä äänellä ja liikkeellä jotakin paikkaa, joka saarella sijaitsee
 • Yksi improvisoijista voi mennä taka-alalle esittämään murisevaa tulivuorta
 • Yksi improvisoijista voi tulla tulivuoren eteen esittämään laituria, yksi kapakkaa, yksi saaren pormestarin asuntoa ja yksi saaren edustalla kelluvaa laivaa jne.
 • Pelaajien luodessa sijainnin maalausta, he samalla sanovat, mitä paikkaa esittävät
 • Kun maalaus on ollut valmiina esillä hetken, jokin improvisoijista, esimerkiksi laiturin esittäjä, sanoo kovaan ääneen ”Zoom!”
 • Tämän jälkeen improvisoijat poistuvat lavalta ja lavalla alkaa kohtaus laiturilla
 • Kun kohtaus saapuu sopivaan päätökseen tulevat improvisoijat sivuilta esittämään taas omia sijaintejaan kohtauksen taustalle ja lopulta kohtauksen näyttelijätkin siirtyvät takaisin esittämään omaa sijaintiaan maalaukseen
 • Näin käydään kertaalleen jokaisessa maalauksessa kuvatussa paikassa näkemässä kohtaus. Viimeisen kohtauksen jälkeen improvisoijat palaavat maalaukseen ja hetken jälkeen sanovat yhteen ääneen viimeisen kerran ”Zoom!” ja esitys loppuu
 • Esiintyvä ryhmä voi sopia vieraillaanko kussakin sijainnissa yhden vai useamman kerran