Tunnekävely

Tunnekävely on tunnetyöskentelyssä käytettävä harjoitus ja lämmittelytekniikka.

Harjoituksen kuvaus

  • Improvisoijat kävelevät satunnaisesti ympäri huonetta tai tilaa
  • Jokaisessa tilan neljässä nurkassa on tunne, jonka improvisoijat ottavat lähestyessään kyseistä nurkkaa
  • Mitä lähempänä nurkkaa he ovat, sen suurempi tunne on
  • Neljän nurkan tunteet ovat: rakkaus, suru, ilo ja viha

Harjoituksen toisessa vaiheessa improvisoijat voivat alkaa toistamaan jotain lausahdusta samalla, kun he liikkuvat tilassa ja omaksuvat eri tunteita. Kolmannessa vaiheessa, liikkumisen ja lausahduksien lisäksi, improvisoijat voivat alkaa ottamaan kontaktia toisiin improvisoijiin, edelleen käyttäen vain yhtä ja samaa lausahdusta.