Tunnetörmäys

Tunnetörmäys on tunne- ja kohtaustyöskentelyssä käytettävä improvisaatioharjoitus.

Harjoituksen kuvaus

Ensimmäinen vaihe

  • Improvisoijat ottavat parit ja asettuvat seisomaan vastakkain toisiinsa nähden.
  • Improvisoijat katsovat maata kohti ja valitsevat jonkin tunteen.
  • Tekniikan ohjaaja laskee kolmeen ja improvisoijat nostavat päänsä ylös, katsoen toisiaan ja samalla ottaen kehoonsa ja kasvoilleen valitun tuneen.
  • Tämän jälkeen katseet lasketaan taas maahan ja sama rutiini toistetaan muutaman kerran.

Toinen vaihe

  • Kun katseet nostetaan ylös, improvisoijat tekevät muutaman repliikin kohtauksen tunnetörmäyksestä inspiroituneena.

Kolmas vaihe

  • Kaksi improvisoijaa aloittavat harjoitteen muiden katsellessa.
  • Improvisoijat voivat kävellä tilassa, istua tuoleilla tai olla paikallaan kuten edellisessä vaiheessa.
  • Improvisoijia pyydetään jälleen valitsemaan tunne etukäteen.
  • Jossain vaiheessa harjoituksen ohjaaja antaa komennon: ”Seis, katsokaa”, jonka jälkeen improvisoijat pysähtyvät ja katsovat toisiaan, ottaen valitsemansa tunnetilan.
  • Improvisoijat voivat tässä vaiheessa inspiroitua hetken tunteista ja tilanteesta ja aloittaa kohtauksen.