Tunnerinki

Tunnerinki on lämmittelytekniikkana käytettävä improvisaatioharjoitus, jota hyödynnetään myös tunne- ja kohtaustyöskentelyn opetuksessa.

Harjoituksen kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin
  • Yksi improvisoijista astuu ringin keskelle ja alkaa esittämään jotain tunnetta käyttäen liikettä ja ääntä
  • Improvisoijan tulee käsitellä tunnetta hetki ringin keskellä ja antaa sen muuntautua tunteesta toiseen
  • Oleellista on, että tunne on erittäin korkea koko ajan. Asteikolla yhdestä kymmeneen, tunnereaktion tulisi olla yksitoista
  • Hetken kuluttu improvisoija valitsee satunnaisesti jonkun toisen ringiltä ja asettuu tämän eteen edelleen tehden tunnetilaansa
  • Ringin improvisoija alkaa kopioimaan keskellä olevan tunteen, äänen ja liikkeen
  • Kun he ovat tehneet samaa tunnetta hetken aikaa, vaihtavat he paikkaa ja ringillä ollut improvisoija asettuu ringin keskelle
  • Ringin keskellä uusi improvisoija tekee edelleen täydellä teholla saamaansa tunnetta ja antaa sen muuntautua joksikin omakseen, toiseksi tunteeksi, jonka hän hetken päästä taas siirtää toiselle improvisoijalle

Hahmorinki on muutoin samanlainen harjoitus, kuin tunnerinki, mutta tunteen sijasta ringin keskellä haetaan jokin hahmo, joka siirretään eteenpäin.