Tunneammattilainen

Tunneammattilainen on improvisaatioharjoitus sekä lyhyen improvisaation esiintymistekniikka.

Tekniikan kuvaus

  • Kaksi improvisoijaa pyydetään lavalle
  • Toinen improvisoijista valitaan tunneammattilaiseksi, joka poistuu tilasta tai sulkee korvansa
  • Tämän jälkeen yleisöltä kysytään n. 10 tunnetilaa, jotka tekniikan ohjaaja kirjoittaa ylös
  • Tunneammattilainen saa palata kuulolle ja hänelle valitaan jokin asiakaspalveluammatti
  • Tämän jälkeen improvisoijat aloittavat kohtauksen, jossa ammattilainen yleensä palvelee asiakastaan
  • Kun kohtaus on edennyt muutaman repliikin verran, ohjaaja alkaa huutamaan tasaisin väliajoin uuden tunnetilan, jonka tunneammattilaisen tulee välittömästi ottaa kohtauksessa