TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

Tietosuoja ja rekisteriseloste on päivitetty 19.1.2024.

Rekisterinpitäjällä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2018) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin yhteyshenkilö:

Rekisterin käyttötarkoitus

ImproAapisen keräämiä henkilötietoja käytetään:

 • ImproAapisen uutiskirjeen lähettämiseen
 • Improvisaatioteatteriaiheiseen tiedottamiseen ja markkinointiin
 • Sivuston tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi
 • Sivuston ja palvelujen kehittämiseen
 • Sivustojen käyttäjäkunnan tilastointiin ja analysointiin (Google Analytics)

Rekisteri koostuu uutiskirjeen tilaajista sekä sivuston maksuttomien oppaiden lataajista. Rekisterin tietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin ja improvisaatioteatterista kiinnostuneisiin käyttäjiin.

Uutiskirjeen tilaajien lisäksi rekisteriin tallennetaan ImproAapisen palveluiden käyttäjien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystiedot alla olevan mukaisesti.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Uutiskirjeen tilaajat

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Teatteriesittelyiden improryhmät

 • Ryhmän nimi
 • Mahdollinen Y-tunnus
 • Laskutusyhteystiedot
 • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Kalentereiden muokkausoikeuksien haltijat

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Paikkakunta
 • Mahdollinen edustettava improryhmä

Yritys- ja yhdistysyhteistyökumppanit

 • Yrityksen, yhdistyksen tai muun tahon nimi
 • Y-tunnus
 • Laskutusyhteystiedot
 • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kuin ImproAapinen pystyy tarjoamaan improvisaatioteatteriaiheista tietoa ja palveluita käyttäjilleen tai tiedoista on hyötyä palveluiden kehittämiseen.

ImproAapisen käyttäjät voivat poistua sähköpostilistalta milloin vai jokaisen uutiskirjeen alalaidassa olevasta ”Peru tilaus” -linkistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröity on tilannut ImproAapisen uutiskirjeen sivujemme kautta
 • Rekisteröity on ladannut sivustolta improvisaatiomateriaalia ja samalla antanut suostumuksen uutiskirjeen tilaamiseen
 • Rekisteröity on kirjoittanut yhteystietonsa paperiseen listaan
 • Rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköpostitse
 • Rekisteröity on ImproAapisen yritys- tai yhdistysyhteistyökumppani
 • Rekisteröity on ilmoittautunut ImproAapisen improkalentereiden muokkausoikeuksien haltijaksi
 • Rekisteröity on ilmoittautunut teatteriesittelyihin tai teatteriesittelyiden yhteyshenkilöksi

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä on solminut Mailchimp-postitusjärjestelmän palveluntarjoajan kanssa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojenkäsittelysopimuksen. ImproAapinen ei luovuta rekisteröityjen tietoja muille tahoille.

Käsittelyn kesto

Uutiskirjeen postituslistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Kalentereiden muokkausoikeuksien haltijat sekä teatteriesittelyiden yhteyshenkilöt voivat pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan muutaman viikon kuluessa, elleivät lakisääteiset syyt sitä estä.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Osana asiakassuhdeviestintää käytetään Mailchimp –sähköpostipalvelua. Mailchimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Siten sähköpostipalvelussa käytetyt rekisteröidyn rekisteritiedot siirtyvät Euroopan unionin ulkopuolelle.

Henkilötiedot on kuitenkin suojattu US/EU Privacy Shield –järjestelyllä. Lisätietoa järjestelystä saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

Affiliate-markkinointi ja linkit kolmansien osapuolien sivustoille

ImproAapisen artikkelit, uutiskirjeet, sosiaalisen median postaukset ja e-kirjat voivat sisältää linkkejä pois tältä sivustolta kolmansien osapuolien sivustoille.

ImproAapinen, sen uutiskirjeet, sosiaalisen median postaukset ja e-kirjat voivat sisältää myös affiliate-, eli kumppanuusmarkkinointilinkkejä. Tämä tarkoittaa, että ImproAapinen voi saada pienen rahallisen palkkion, jos sivuston käyttäjä klikkaa verkkokauppaan vievää linkkiä ja ostaa jotain kyseiseltä sivustolta.

ImproAapinen ei pysty mitenkään kontrolloimaan, eikä ota mitään vastuuta siitä, mitä tietoja nämä kolmansien osapuolien verkkosivut sisältävät ja mitä tietoja ne keräävät käyttäjistään. ImproAapinen ei myöskään kontrolloi eikä ota vastuuta linkeistä, joita kolmansien osapuolien sivustoilla on.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin nettisivusto tai yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Evästeet vanhenevat tietyn ajan kuluttua, riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, tämä blogi käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä sivustoa annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Mitä evästeitä ImproAapinen käyttää?

 • kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
 • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
 • kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Tietosuojan ja rekisteriselosteen muuttaminen

Muutamme tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Ilmoitamme aina edellisten muutosten julkaisupäivämäärän tietosuojaselosteen yläkulmassa. Jos muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme niistä sähköpostilla.