2-4-8-16 Taputukset

2-4-8-16 Taputukset on lämmittelytekniikkana käytettävä improvisaatioharjoitus.

Harjoitteen kulku

  • Pelaajat asettuvat rinkiin ja yksi pelaajista aloittaa taputussignaalin kuljetuksen kääntymällä jompaankumpaan suuntaan ja taputtamalla kahdesti kätensä yhteen kohti seuraavaa pelaajaa
  • Signaalia siirretään nopeasti eteenpäin ringissä kahden taputuksen avulla. Suunnan voi kääntää taputtamalla neljä kertaa kohti pelaajaa, jolta on saamassa kahden taputuksen signaalia
  • Kun tätä on tehty hetki, voidaan siirtyä toiseen vaiheeseen, jossa taputussignaali kulkee neljällä taputuksella eteenpäin ja suunnanvaihto tapahtuu kahdeksalla taputuksella
  • Kun tätä on tehty hetki, voidaan siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jossa taputussignaali kulkee kahdeksalla taputuksella eteenpäin ja suunnanvaihto tapahtuu kuudellatoista taputuksella
  • Signaalia siirrettäessä ei tarvitse odottaa, että edellinen pelaaja on suorittanut kaikki taputuksensa, vaan omat taputukset voi aloittaa heti, kun tietää, että signaali on tullut itselle