Status kortilla

Status kortilla on improvisaatioharjoitus, jossa hyödynnetään hahmojen erilaisia statuksia.

Korkea status tarkoittaa itsevarmaa, voimakasta persoonaa, joka saattaa käyttäytyä dominoivasti alempi-statuksisia hahmoja kohtaan. Korkeaa statusta voi kuvastaa hyvä ryhti, varmat ja hitaat liikkeet sekä katsekontaktin säilyttäminen.

Matala status tarkoittaa epävarmaa, kenties sisäänpäinkääntynyttä, ujoa tai pelokasta hahmoa. Matalaa statusta voi kuvastaa hahmon nopeat liikkeet, huono ryhti, käpertyvä asento, nopea liikehdintä ja katsekontaktin välttely.

Harjoituksen kuvaus

 • Neljälle tai useammalle improvisoijalle jaetaan satunnainen kortti korttipakasta
 • Improvisoijat eivät saa itse katsoa omaa korttiaan, vaan he asettavat sen omalle otsalleen, niin että muut näkevät kortin
 • Kortin numero määrittää hahmon statuksen asteikoilla yhdestä kolmeentoista. Yksi on erittäin matala status ja kolmetoista on erittäin korkea
 • Improvisoijille annetaan jokin tilaisuus, johon he kaikki ottavat osaa. Tilaisuus voi olla esimerkiksi:
  • Taidenäyttely
  • Luokkakokous
  • Firman pikkujoulut
 • Ideana on improvisoida joukkokohtaus, jossa hahmot käyttäytyvät muiden hahmojen statusten mukaisesti
 • Korkean statuksen henkilöt ovat todennäköisesti suosittuja ja arvostettuja hahmoja samalla, kun matalamman statuksen hahmot jäävät vähemmälle huomiolle

Kohtauksen lopuksi improvisoijia voidaan pyytää asettumaan riviin status-järjestyksessä siten, että korkein status on rivin toisessa reunassa ja matalin toisessa reunassa.