Status-kohtaus

Status-kohtaus on improvisaatioharjoitus, jossa hyödynnetään hahmojen erilaisia statuksia.

Korkea status tarkoittaa itsevarmaa, voimakasta persoonaa, joka saattaa käyttäytyä dominoivasti alempi-statuksisia hahmoja kohtaan. Korkeaa statusta voi kuvastaa hyvä ryhti, varmat ja hitaat liikkeet sekä katsekontaktin säilyttäminen.

Matala status tarkoittaa epävarmaa, kenties sisäänpäinkääntynyttä, ujoa tai pelokasta hahmoa. Matalaa statusta voi kuvastaa hahmon nopeat liikkeet, huono ryhti, käpertyvä asento, nopea liikehdintä ja katsekontaktin välttely.

Harjoituksen kuvaus

Status-kohtaukset ovat 2 – 4 hengen kohtauksia, joihin improvisoijat valitsevat ennen kohtausta itselleen oman statuksen asteikolla yhdestä neljään.

  • Yksi: Erittäin matalan statuksen hahmo
  • Kaksi: Matalahkon statuksen hahmo
  • Kolme: Korkeahkon statuksen hahmo
  • Neljä: Erittäin korkean statuksen hahmo

Vaihtoehtoisesti harjoituksen ohjaaja voi määrittää improvisoijille heidän statuksensa tai status voidaan määrittää satunnaisesti esimerkiksi korttipakan avulla.