Spoon River

Spoon River on improvisaatioharjoitus ja lyhyen improvisaation esiintymistekniikka.

Tekniikan kuvaus

  • Kolme improvisoijaa asettuvat riviin kohti katsojia
  • Improvisoijat tulevat kertomaan, mitä tapahtui sinä päivänä, kun he kuolivat
  • Yleisöltä voidaan kysyä ehdotukseksi jokaiselle hahmolle esimerkiksi ammatti tai ikä
  • Tekniikan ohjaaja näyttää kuka improvisoijista on milloinkin puhevuorossa
  • Improvisoijat aloittavat ensimmäisen vuoronsa repliikillä ”Päivä jolloin kuolin…” tai ”Sinä päivänä jolloin kuolin…”
  • Toisesta kierroksesta eteenpäin hahmojen tulisi aloittaa oma kertomavuoronsa samalla sanalla tai lauseella, johon edellinen puhuja on lopettanut vuoronsa
  • Neljännellä kierroksella hahmot saapuvat kertomuksessaan tilanteeseen, jossa he kuolivat. Tällöin kertojahahmo myös ”kuolee” lavalla ja kaatuu maahan
  • Kaikkien hahmojen tulee päätyä samaan tarinan lokaatioon kuolemaan. Joissain tekniikan variaatioissa myös kuolinpaikka voidaan kysyä ehdotukseksi