Seurausmatkiminen

Seurausmatkiminen on lämmittelytekniikkana käytettävä improvisaatioharjoitus.

Harjoituksen kuvaus

  • Improvisoijat aloittavat harjoituksen kävelemällä satunnaisesti ympäri tilaa. Ringissä kävelyä tulee välttää
  • Kuka tahansa improvisoijista voi alkaa liikkumaan poikkeavalla tavalla, samalla yhdistäen ääntä liikkeeseen
  • Kun improvisoijat huomaavat, että jokin ryhmän jäsenistä on aloittanut uuden liikkeen ja äänen, tulee kaikkien välittömästi alkaa kopioida johtajan liikkeettä ja ääntä
  • Kopioinnin lisäksi, muut improvisoijat hakeutuvat seuraamaan johtavaa improvisoijaa, kuin jonossa ympäri tilaa
  • Kun uuden liikkeen ja äänen aloittanut improvisoija lopettaa ja palaa normaaliin kävelyyn, tulee kaikkien muidenkin lopettaa liike ja ääni mahdollisimman samanaikaisesti
  • Normaalia kävelyä jatketaan ympäri tilaa, kunnes joku muu improvisoijista aloittaa jälleen uuden liikkeen ja äänen, jota taas kopioidaan