Seuraa lähtijää

Seuraa lähtijää on pitkän improvisaation esitystekniikka.

Tekniikan kuvaus

Esitys alkaa kahden tai useamman hahmon kohtauksella.

Aina, kun jokin hahmoista poistuu kohtauksen tilasta, yleisöstä voidaan huutaa: ”Seuraa lähtijää!”. Tämän jälkeen näyttämölle jääneet hahmot poistuvat lavalta ja kohtaus siirtyy seuraamaan lähteneen hahmon vaiheita.

Edellisen kohtauksen hahmot eivät yleensä esiinny lähtijää lukuun ottamatta seuraavassa kohtauksessa, mutta yhteyksiä aikaisempiin kohtauksiin ja hahmoihin voidaan toki löytää.

Esiintyvä ryhmä voi sopia ennalta voiko tässä tekniikassa käyttää vapaassa improvisaatiossa käytettäviä leikkauksia.