Positiivisuushaaste

Positiivisuushaaste on leikkimielinen kohtausharjoitus sekä lämmittelytekniikka.

Harjoituksen tausta

Improvisoijat saattavat usein ajautua konflikteihin jo kohtauksien aloituksissa. Vaikka konfliktit eivät ole kiellettyjä, on usein hedelmällistä aloittaa positiivisesti ja tuoda mahdollinen konflikti kohtaukseen vasta, kun hahmoihin ja maailmaan on ensin tutustuttu.

Positiivisuushaaste helppo ja hauska harjoite muistuttamaan improvisoijia tekemään myös positiivisia aloituksia ja kenties huomaamaan, jos ovat alitajuisesti ajautuneet tekemään enimmäkseen negatiivisia aloituksia.

Harjoitteen kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat kahteen vastakkaiseen riviin. Rivit nimetään A- ja B-riveiksi.
  • Ensimmäinen pari rivien päästä aloittaa kohtauksen niin, että A-rivin improvisoija aloittaa millä tahansa tekemisellä/mimiikalla.
  • B-rivin improvisoija liittyy kohtaukseen ja sanoo jonkin positiivisen repliikin, mikä myös määrittää maailmaa tai tilannetta.
  • A-rivin improvisoija sanoo positiivisen repliikin.
  • B-rivin improvisoija sanoo positiivisen repliikin.
  • Näiden kolmen repliikin jälkeen kohtaus päättyy. Jos replikointi pysyi positiivisena läpi kohtauksen, huutaa ohjaaja ”Jes! Onnistuttiin!”.
  • Onnistumisen jälkeen siirrytään riveissä seuraavaan pariin, jotka tekevät samalla rakenteella positiivisen kohtauksen.
  • Jos jokin pari ei onnistu pitämään kohtaustaan positiivisena, huutaa ohjaaja ”Pieleen meni!” ja harjoitus alkaa uudestaan rivien ensimmäisistä improvisoijista.
  • Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki parit ovat onnistuneet tekemään positiivisen kohtauksen.