Pelkkiä kysymyksiä

Pelkkiä kysymyksiä on improvisaatioharjoitus ja lyhyen improvisaation esiintymistekniikka.

Kuten Rimmaa tai kuole, Mitä sä teet tai Kielletty kirjain, myös Pelkkiä kysymyksiä on esiintymistekniikka, jossa yleisö voi diskata pelaajia yksi kerrallaan huutamalla esimerkiksi ”Ulos!” tai ”Boo!”, jos improvisoijat eivät suoriudu tekniikasta toivotulla tavalla.

Tällöin mokanneen improvisoijan tilalle tulee jonosta tai taustarivistä uusi improvisoija tekemään tekniikkaa.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat muodostavat kaksi jonoa kohti yleisöä.
  • Jonojen ensimmäiset pelaajat aloittavat kohtauksen, jossa he puhuvat virkkeen kerrallaan ja jokaisen virkkeen tulee olla kysymysvirke.
  • Jos improvisoija jää jumiin tai hän esittää repliikin, joka ei ole kysymys, joutuu hän jonon perään ja jonosta tulee uusi pelaaja hänen tilalleen.