Paikka-sana-assosiaatio

Paikka-sana-assosiaatio on ryhmäimprovisaatioon keskittyvä improvisaatioharjoitus ja lämmittelytekniikka.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin ja heille annetaan ehdotukseksi jokin paikka, esimerkiksi koululuokka.
  • Improvisoijat alkavat vuorotellen sanoittamaan asioita ja esineitä valittuun paikkaan.
  • Esimerkiksi: vanhoja puisia pulpetteja parijonoihin aseteltuna, puinen alakaappi luokan takaosassa, opettajanpöytä, piirtoheitin opettajanpöydän vieressä, kalvo piirtoheittimessä, jonka otsikkona on Suomen eläimet, kasvien tunnistustauluja luokan seinustalla, toisella seinällä ikkunoita, josta näkyy nurmikenttä ja iso vanha mänty keskellä nurmialuetta jne.
  • Ideana on, että kaikki sanotut asiat sopivat samaan paikkaan, eivätkä ole ristiriidassa toistensa kanssa.

Harjoitusta voidaan ohjeistaa niin, että paikkaan joko saa tai ei saa kuvailla ihmisiä tai muita elollisia olentoja.