Norjalainen peli

Norjalainen peli on improvisaatioharjoitus sekä lyhyen impron esiintymistekniikka.

Tekniikan kuvaus

Norjalaisessa pelissä 2 tai useampi improvisoija aloittaa kohtauksen muutoin normaalisti, mutta repliikeissä kaikkien vokaalien sijalla saa käyttää vain yhtä vokaalia. Yleisöltä voidaan kysyä ehdotukseksi käytettävä vokaali ja esimerkiksi kohtauksen lokaatio.

Esimerkki, jos vokaali on E ja lokaatio on toimisto

  • ”Neemenen, eletke nehnet temen reperten?”
  • ”Eeh! Meste me elemme seeneet meljeenen meentee!?”