Musiikkikävely

Musiikkikävely on musiikin inspiroiman improvisaation lämmittelyharjoitus.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat kävelevät satunnaisesti ympäri harjoitustilaa
  • Harjoituksen ohjaaja laittaa satunnaisen kappaleen soimaan
  • Improvisoijat antavat musiikin vaikuttaa heidän liikkeeseen, tunnetilaan ja olemukseen
  • Musiikki saattaa luoda improvisoijille tunteen jostakin paikasta, tilanteesta tai hahmosta
  • Ohjaaja vaihtaa kappaletta tasaisin väliajoin. Improvisoijat antavat jokaisen kappaleen vaikuttaa heihin ja heidän liikkeeseen
  • Harjoituksen loppuvaiheessa improvisoijia voidaan ohjeistaa katsomaan tilan muita hahmoja ja ottaa kontaktia heihin ilman dialogia