Montaasi

Montaasi, tai Kohtausmontaasi, on kohtausharjoitus improvisaatioteatterissa sekä pitkän improvisaation esiintymistekniikka.

Montaasi on myös yksi leikkaustyyppi vapaassa improvisaatiossa.

Tekniikan kuvaus

  • Puolet esiintyvästä ryhmästä asettuu seisomaan lavan toiselle reunalle ja puolet toiselle reunalle.
  • Yksi tai useampi improvisoija astuu lavalle ja aloittaa kohtauksen.
  • Milloin tahansa improvisoija voi tulla sivulta edellisen kohtauksen eteen lavalle ja aloittaa uuden kohtauksen. Tällöin edellisen kohtauksen improvisoijat poistuvat lavan reunoille.
  • Improvisoijat voivat saada inspiraation seuraavaan kohtaukseen mm.: sanasta, teemasta, ideasta, kohtauksen pelistä tai tarinasta, joka on esiintynyt edellisessä kohtauksessa

Huomioita tekniikasta

Riippuen esiintyvän ryhmän mieltymyksistä, kohtaukset saattavat liittyä toisiinsa juonellisesti, mutta yleisempää on, että esitykseen ei rakennu yhtä pitkää juonikaarta.