Mitä tapahtuu seuraavaksi

Mitä tapahtuu seuraavaksi on pareittain tehtävä inspiroitumiseen ja yhteistyöhön liittyvä improvisaatioharjoitus.

Harjoituksen kulku

  • Improvisoijat ottavat parin kanssa oman tilan harjoitusalueelta.
  • Toinen improvisoijista aloittaa kysymällä toiselta: ”Mitä tapahtuu ensimmäiseksi?”.
  • Toinen sanoo minkä tahansa tekemisen, esim: ”Me pesemme autoa”.
  • Sitten molemmat improvisoijat alkavat miimisesti pesemään autoa. Hetken päästä kysyjä kysyy jälleen: ”Mitä tapahtuu seuraavaksi?”.
  • Vastaaja jatkaa ”Saamme auton puhtaaksi”.
  • Missä tahansa vaiheessa kysyjä voi vastata ”Eip”, jos ehdotus ei inspiroi. Tällöin kysyjän vuoro siirtyy toiselle.
  • Näin jatketaan, kunnes harjoituksen ohjaaja lopettaa harjoituksen.