Minä voin puhua näin

Minä voin puhua näin on lämmittelytekniikka ja hahmotyöskentelyyn liittyvä improvisaatioharjoitus.

Harjoituksen kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin.
  • Joku ringistä aloittaa sanomalla ”Minä voin puhua näin”.
  • Vuoro siirtyy seuraavalle, jolloin hän myös sanoo ”Minä voin puhua näin”.

Ensimmäisellä kierroksella improvisoijat voivat käyttää omaa normaalia puheääntään. Seuraavilla kierroksilla improvisoijat sanovat repliikin erilaisilla puheäänillä ja hahmonpiirteillä.

Tekniikan edetessä harjoituksen ohjaaja voi aloittaa lyhyen vuoropuhelun haastattelemalla improvisoijien hahmoja, heidän sanottuaan avausrepliikin. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

  • Mikä teidän nimenne on?
  • Mitä teette työksenne?
  • Vaikutatte hyvin innostuneelta, mistä se johtuu?

Variaatiot

Minä voin puhua näin -harjoitusta voi tehdä myös niin, että ringissä toistetaan yhteen ääneen jokainen minä voin puhua näin -lausahdus peilaten alkuperäisen sanojan tapaa sanoa lause.