Lasse lakaisee

Lasse lakaisee on lämmittelytekniikka, jota voidaan hyödyntää myös nimien opettelussa.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin.
  • Yksi improvisoijista aloittaa sanoen oman nimensä ja jonkun tekemisen yhdistelmän samalla tehden miimisesti tätä tekemistä.
    • Esimerkiksi Kaisa kannustaa, Erkki erottelee, Helena heittää, Jukka juhlii.
  • Tämän jälkeen kaikki ringissä matkivat samanaikaisesti mimiikan ja nimiyhdistelmän.
  • Kaikki ringin jäsenet käydään näin läpi.
  • Ensimmäisen kierroksen jälkeen toistetaan edelleen ringissä jokaisen nimeä, tekemistä ja mimiikkaa.
  • Harjoituksen tempo voi kasvaa kierroksien edetessä.