Kolmen kohdan kohtaukset

Kolmen kohdan kohtaukset on tarinan rakenteeseen liittyvä kohtausharjoitus, jota voi soveltaa myös pitkän impron esiintymistekniikaksi.

Tekniikan kuvaus

Kolmen kohdan kohtauksien tarkoitus harjoituksena on opettaa tarinan rakenteen hyödyntämistä improvisaatiossa. Improvisoijat tekevät pareittain yleisön edessä kolme kohtausta. Siten, että kaikki parit tekevät vuorotellen ensimmäiset kohtaukset, sitten toiset ja lopuksi kolmannet kohtaukset.

Tarinan kaava jota kolmessa kohtauksessa hyödynnetään on: Alku, keskikohta, loppu. Ehkä hieman kuvaavammin sanottuna: Maailman ja hahmojen esittely, muutos maailmaan ja uusi maailma. Balanssi –> Balanssi muuttuu –> Uusi balanssi.

Ensimmäisille kohtaukselle voidaan antaa ehdotukseksi paikka. Ohjeena on yleensä, että kohtauksen hahmot tuntevat toisensa. Kohtauksessa nähdään määrittelyitä ja hahmojen elämää, ilman isoja käänteitä tai muutoksia.

Toisessa kohtauksessa nähdään jokin uutinen tai käänne, joka vaikuttaa hahmoihin tai mielellään hahmojen väliseen suhteeseen.

Kolmannessa kohtauksessa nähdään hahmojen elämää (ja heidän välistä suhdetta) käänteen tapahtumisen jälkeen.

Kohtauksien väleillä voi olla päivien tai jopa vuosien mittaisia aikahyppyjä, mutta toisaalta ne voivat kaikki sijoittua saman päivän sisällekin.