Kolme tuolia

Kolme tuolia on improvisaatioharjoitus, joka keskittyy läsnäoloon, hyväksymiseen ja inspiroitumiseen.

Tuolit on tämän harjoituksen periaatteeseen perustuva pitkän improvisaation esiintymistekniikka.

Harjoituksen kuvaus

  • Harjoitus suoritetaan kolmen tai useamman improvisoijan ryhmissä, siten että jokaisella ryhmällä on kolme tuolia käytössään
  • Yksi improvisoijista asettaa kolme tuolia tilan lattialle, mihin tahansa asentoihin, muiden improvisoijien ollessa kääntyneenä selkä tuoleja kohti
  • Tuoleja voi asettaa myös kaatuneeseen asentoon, mutta aluksi on hyödyllisempää pitää tuoleja pystyasennossa
  • Kun asettaja on asettanut tuolit, saavat muut improvisoijat kääntyä katsomaan tuoleja
  • Improvisoijat alkavat luettelemaan tilanteita, joita tuolien asento saattaa kuvata: Esim. ”Avioliittoneuvonta!” ”Sohva olohuoneessa!” ”Viereiset työpisteet toimistossa!” ”Auton istuimet!”
  • Kun uusia selityksiä tuolien sijainneille ei keksitä, uusi improvisoija asettaa tuolit uusiin asemiin ja kierros alkaa alusta
  • Harjoituksen lopuksi voidaan tehdä yksi tai useampi nopea kohtaus tai kohtauksen aloitus, jotka ovat inspiroituneet tuolien asettelusta