Kolme asiaa

Kolme asiaa on lämmittelyharjoituksena käytettävä improvisaatiotekniikka.

Harjoitteen kulku

  • Pelaajat asettuvat rinkiin ja aloittavat sanomalla yhteen ääneen ringin keskelle käsiliikkeeseen yhdistettynä ”Kolme asiaa!”.
  • Yksi pelaajista pyytää ringissä seuraavana olevaa kertomaan kolme mieleen tulevaa asiaa jostakin aiheesta. Esimerkiksi ”Kolme asiaa kesästä”.
  • Haasteen vastaanottaja luettelee kolme asiaa, mitä hänelle ensimmäisenä tulee mieleen kesästä. Joko yksittäisinä sanoina tai lyhyinä virkkeinä.
  • Tämän jälkeen kaikki ringin jäsenet sanovat taas yhteen ääneen ringin keskelle ”Kolme asiaa!”.
  • Edelliset kolme asiaa sanonut henkilö pyytää ringissä seuraavaa kertomaan kolme asiaa jostakin toisesta asiasta jne.

Variaatiot

Kolme asiaa pyydetään ringin yli keneltä tahansa muulta pelaajalta, eikä välttämättä viereiseltä pelaajalta