Schrödingerin kohtaus

Schrödingerin kohtaus on kohtaustyöskentelyyn keskittyvä improvisaatioharjoitus.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin tai puolikaareen
  • Yksi improvisoijista astuu ringin keskelle ja aloittaa kohtauksen tunteella, tekemisellä, fysikaalisuudella, toteamuksella tai näiden yhdistelmällä
  • Joku muu ringiltä liittyy kohtaukseen aloituksesta inspiroituneena
  • Harjoituksen ohjaaja lopettaa kohtauksen nopeasti kohtauksen käynnistymisen jälkeen
  • Tämän jälkeen kohtauksen aloittanut improvisoija aloittaa kohtauksen alusta uudelleen samalla tavalla ja joku muu ringiltä liittyy taas kohtaukseen aloituksesta erilailla inspiroituneena
  • Improvisoijan identtisestä avauksesta nähdään siis kolmen erilaisen kohtauksen käynnistyminen
  • Koko rinki käydään läpi siten, että jokainen improvisoija tekee oman aloituksensa kolmesti toistaen

Huomioita harjoituksesta

Schrödingerin kohtaus havainnollistaa improvisoijille, että he eivät voi (eikä heidän tarvitse) kontrolloida sitä, miten muut inspiroituvat heidän avauksistaan ja tarjouksistaan.

Tämän harjoituksen on kehittänyt Trent Pancy.