Keholla maalaus

Keholla maalaus on ei-kohtauksellisen ryhmäimprovisaation tekniikka, jota voidaan hyödyntää harjoituksena tai osana laajempaa esiintymistekniikkaa.

Keholla maalaus poikkeaa perinteisestä paikan maalaamisesta siten, että improvisoijat jäävät lavalle niiksi asioiksi ja objekteiksi, joita he kuvittavat.

Esimerkki keholla maalaamisesta

  • Yksi improvisoijista aloittaa menemällä lavalle esittämään puuta ja sanoo ”Korkea kuusi huojuu tuulessa”. Improvisoija jää kuuseksi huojuen hieman.
  • Toinen improvisoija tukee aloitusta tulemalla lavalle tuuleksi joka liikkuu puiden ympärillä.
  • Kolmas improvisoija asettuu lavan reunalle esittämään kuuta joka valaisee maisemaa.
  • Seuraava improvisoija tulee lavalle puiden eteen ja sanoo ”Pienellä metsäaukealla palaa nuotio”. Improvisoija jää nuotioksi ja liikkuu liekkien tapaan.

Tällaista maalaamista voi seurata esimerkiksi kohtaus syntyneessä maailmassa. Kohtauksia ja maalausta voi myös tehdä orgaanisesti lomittain improvisoijien hyppiessä ryhmäimprosta kohtausimproon ja päinvastoin.

Keholla maalaukseen voi myös yhdistää äänimaailmaa sekä kerrontaa ja maalattuja asioita voi kuvailla sanoin tai tehdä niitä sanattomasti.