Kategoriapeli

Kategoriapeli on lämmittelytekniikkana käytettävä harjoitus sekä seurapeliksi soveltuva improvisaatioleikki.

Tekniikan kuvaus

  • Pelaajat asettuvat riviin ja yksi pelaajista asettuu rivin eteen pelin johtajaksi.
  • Pelin johtaja keksii jonkun kategorian, joihin kuuluvia asioita rivissä olevien pelaajien tulee luetella. Esimerkiksi ”Luetelkaa koirarotuja”.
  • Pelin johtaja osoittaa kädellään satunnaisesti yksitellen rivissä olevia pelaajia, jolloin heidän tulee sanoa jokin asia kategoriasta.
  • Kun pelaaja ei keksi yhtään uutta sanaa kategoriaan tai hänellä kestää liian kauan, joutuu hän eteen uudeksi pelinjohtajaksi.

Variaatiot

Kategoriapelistä on useita variaatioita, joista Left Hand Larry on yleinen Lyhyen impron esitystekniikka.