Jaettu näkökanta

Jaettu näkökanta on ryhmäimprovisaation harjoitus.

Esimerkki tekniikan kulusta

 • Improvisoijat asettuvat riviin ja heille annetaan jokin ehdotus. Esim. koulunkäynti.
 • Yksi improvisoijista aloittaa yhdistämällä ehdotukseen jonkun mielipiteen ja tunteen sanoen esimerkiksi ”Koulunkäynti on kivaa!”
 • Kaikki improvisoijat ovat yhtä mieltä ja sanovat yhteen ääneen ”Joo!”
 • Tämän jälkeen improvisoijat alkavat luettelemaan syitä miksi koulunkäynti on kivaa.
 • Esimerkiksi: ”Koulunkäynti on kivaa koska siellä oppii uusia asioita”
 • Kaikki ovat samaa mieltä ja sanovat: ”Joo!”
 • ”Koulunkäynti on kivaa koska siellä saa uusia kavereita”
 • ”Joo!”
 • Koulunkäynti on kivaa, koska siellä oppii sosiaalisia taitoja”
 • ”Joo!”
 • ”Koulunkäynti on kivaa, koska opettajat ja muu henkilökunta työllistyvät”
 • ”Joo!”
 • ”Koulunkäynti on kivaa, koska vanhemmat saavat vapaata lapsistaan”
 • ”Joo!”

Jaettua näkökantaa voi sisällyttää myös pitkän impron esiintymistekniikoihin siten, että jaettu näkökanta inspiroi perinteisiä kohtauksia. Edellä olevasta esimerkistä voitaisiin nähdä esimerkiksi kohtaus, missä vanhemmat ovat kotona ja suunnittelevat, mitä kaikkea he nyt ehtivätkään tehdä, kun lapsi on mennyt kouluun.