Improvisoitu näytelmä

Improvisoitu näytelmä tarkoittaa teatteriesitystä muistuttavaa improvisoitua pitkää näytelmää, jota ei ole käsikirjoitettu millään tavoin.

Improvisoitu pitkä näytelmä voi olla teatteriesityksen pituinen väliajan kanssa tai lyhyimmillään 20 – 30 minuuttia kestävä esitys.

Suomessa, yhtenäisen juonikaaren näytelmä on melko yleinen tapa tehdä pitkää improvisaatiota. Kansainvälisesti juonellinen näytelmä on harvinaisempi ja useammin pitkän improvisaation esityksissä nähdään sarjoja kohtauksia, jotka eivät välttämättä liity toisiinsa juonen avulla.

Näytelmään kysytään yleensä yleisöltä yksi tai useampi ehdotus esityksen inspiraatioksi. 2+2+2 on yleinen kohtaustekniikka, joka voi aloittaa improvisoidun näytelmän.