9 KIRJAA IMPROVISAATIOTEATTERISTA

Improvisaatiota ei opi pelkästään lukemalla, mutta saatavilla on monia mainioita improkirjoja, jotka auttavat syventymään impron saloihin ja voivat antaa uusia ideoita ja innostusta harrastukseen.

Monet improvisaatioteatterikouluttajat luottavat harjoitusten muokkaavan oppilaita oikeaan suuntaan riippumatta siitä, tietävätkö oppilaat, mitkä ovat harjoitusten taustat tai miksi niitä tehdään.

Usein tämä on toimiva lähestymistapa. Improvisaationäyttelijöille opetetaan harjoitusten avulla käytösmalleja, jotka ovat eduksi esiintymistilanteissa: heittäytymistä, ryhmätyöskentelyä, hälläväliä-asennetta, kuuntelua, tukemista ja läsnäoloa.

Joillain opettajilla on tapana kertoa tunneilla omien metodiensa taustoja sekä näkemyksiään improvisaation teoriasta. Tunneilla kuitenkin suuri osa puheesta menee ohi korvien, improvisoijien mielen ollessa joko edellisessä tai seuraavassa harjoitteessa.

Liika teoretisointi aiheuttaa myös helposti ahdistusta innokkaissa impro-oppilaissa, jotka haluaisivat jo aloittaa uuden pelin tai kohtauksen.

Kirjojen lukeminen omassa rauhassa on kuitenkin hyödyksi ja aiheuttaa toistuvia ahaa–elämyksiä, kun kohtaustyöskentelyä, harjoituksia ja esiintymistekniikoita taustoitetaan tarkemmin.

Samaan hengenvetoon on hyvä lisätä, että mitään yksittäistä kirjaa improvisaatioteatterista ei kannata pitää lopullisena totuutena. Jokaisen kirjoittajan lähestymistapa improvisaatioon poikkeaa enemmän tai vähemmän toisista.

Esimerkiksi UCB Comedy Improvisation Manual opastaa lähes täysin erilaiseen tapaan tehdä improvisaatioteatteria kuin Keith Johnstonen Impro. Silti molemmat kirjat ovat kiinnostavaa luettavaa ja mainioita työkaluja oman improvisaation kehittämiseen ja itselle mieluisimpien tyylien löytämiseen.

Improvisaatiokirjoja suomeksi

Improvisoi!

Simo Routarinteen Improvisoi! –kirjaa ei löydä enää kirjakaupoista, mutta sitä on melko hyvin saatavilla kirjastoista.

Vantaalainen improvisaatiokouluttaja ja näyttelijä Routarinne on myös suomentanut Keith Johnstonen Impro–kirjan. Tämänkin kirjan painos on jo loppunut kirjakaupoista, mutta se löytyy kirjastojen hyllyiltä nimellä Impro: improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen.

Simo Routarinne Improvisoi

Improkirja

Kirjaistoista löytyy niin ikään myös teatteriohjaaja ja vuorovaikutuskouluttaja Pia Koposen kirjoittama Improkirja.

Improkirja sisältää tarkan historiikin suomalaisen teatteri-improvisaation vaiheista ja sen kehityksestä kohti omaa itsenäistä taiteenlajiaan.

Improkirja

Kirja sisältää runsaasti haastatteluita suomalaisilta alan pioneereiltä sekä luonnehdinnat improvisaation keskeisimmistä periaatteista ja tyylilajeista.

Lupa Mokata

Vuonna 2017 julkaistu, Pia Koposen Lupa mokata – Improvisointi arjessa, ei suoranaisesti käsittele improvisaatioteatteria vaan improvisaation lainalaisuuksien ja arkielämän yhtymäkohtia.

Kirja opastaa hyväksyvään ja rakentavaan vuorovaikutukseen sekä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittämiseen improvisaation ohjenuoria hyödyntäen.

Improvisaatiokirjoja englanniksi

Improvise – Scene from the inside out

Chicagolaisissa Second City- ja Annoyance -teattereissa vaikuttavan improvisaatio-ohjaaja Mick Napierin kirja Improvise pureutuu kohtaustyöskentelyyn ja siihen, mikä synnyttää kiinnostavia kohtauksia.

Napierin lähestymistapa improvisaatioon on vapauttava, ja se purkaa jännitettä kohtaustyöskentelystä. Jos suosittelisin vain yhtä improvisaatiokirjaa luettavaksi, olisi se tämä teos.

Improvisaatio kirja

Napier kirjoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi läsnäolevasta ja nykyhetkestä ammentavasta improvisoinnista. Napier myös haastaa perinteisiä improvisaation sääntöjä ja kyseenalaistaa niiden vaikutuksia sekä hyödyllisyyttä improvisaation opetuksessa.

UCB Comedy Improvisation Manual

Komedialliseen pitkään improvisaatioon keskittyvä Upright Citizens Brigade improvisaatioteatteri ja -koulu perustettiin Chicagossa 1990-luvun alussa. Sittemmin UCB on tuottanut lukuisia näyttelijöitä mm. Saturday Night Live televisiosarjaan.

Lähes 400-sivuinen Comedy Improvisation Manual syventyy hauskuuden löytämiseen kohtauksissa sekä Game of the Scene –metodiin

Improvisaatioteatteri kirja

Kirjan selkeät harjoitteet ja opastukset auttavat komediallisten tekniikoiden hyödyntämistä riippumatta siitä, minkä tyylistä improvisaatiota harjoittaa.

Truth In Comedy

Truth in Comedy soveltuu sekä aloitteleville että kokeneemmille improvisaatioharrastajille. Kirjan ytimessä on ensimmäisenä longform–esiintymistekniikkana pidettävä Harold-formaatti.

Haroldia käsitellään kirjassa suoranaisesti vain muutaman kappaleen verran. Muu kirja pohtii hyvän ja hauskan improvisaation synnyttämistä ja erityisesti totuuden hyödyntämistä improvisaatiossa.

Kohtauksissa ei tarvitse yrittää olla hauska. Hauskuus syntyy totuudesta ja improvisoijien rehellisestä reagoimisesta ympäristöönsä heidän hahmojensa kautta.

”Deliberately trying to be funny or witty is a considerable drawback and often leads to disaster. Honest responses are simpler and more effective.”

How to Be the Greatest Improviser on Earth

UCB-teatterissa opettavan Will Hinesin kirja, How to Be the Greatest Improviser on Earth, on helppolukuinen ja käytännönläheinen kirja improvisoijille. Kirjan tyyli on sekoitus oppikirjaa, blogi-kirjoitusta ja muistelmaa.

Hinesin kirja on julkaistu vuonna 2016 ja se on tätä kirjoittaessani Amerikan myydyin improvisaatioteatteria käsittelevä kirja. 

Improvisaatio-oppikirja Will Hines

Kirjassa käsitellään sekä improvisaation perusteita että edistyneempiä tasoja, yleisiä haasteita ja tehokkaita metodeja hyvään improvisaatioon.

Behind the Scenes: Improvising Long Form

Mick Napierin toinen kirja Behind the Scenes keskittyy pitkään improvisaatioon. Kirja käsittelee raa’an perusteellisesti kaikkea sitä, mikä tulee vastaan longform -improvisaation tekemisessä ja erityisesti sen esittämisessä yleisön edessä.

Monet kirjan kappaleista alkavat tyyliin: ”Saatat ajatella, että onko tässä kirjassa tosiaan omistettu oma kappaleensa ehdotuksen pyytämiselle. Kyllä on.”

Mick Napierin improvisaatiokirja

Napier ei jätä yhtäkään kiveä kääntämättä pitkän improvisaation eri osa-alueiden käsittelyssä.

Impro

Keith Johnstonen Impro: Improvisation and the Theatre –kirjaa vuodelta 1979 pidetään yhtenä modernin improvisaatioteatterin perusteoksista.

Kirja käsittelee improvisaatioteatterin luonnetta ja sitä, miten improvisaatioteatteri on yhteydessä psykologiaan.

Impro on kirjoitettu vahvasti teatterikouluttajan näkökulmasta. Kirjan neljä osiota ovat Status, Spontaneity, Narrative Skills sekä Masks and Trance.

Keith Johnstone Impro

Kirja antaa taustatietoja teatraalisesta improvisaatiosta sekä suositusta Johnstonelaisesta lähestymistavasta improvisaatioon.

Vuonna 1999 Johnstone kirjoitti kirjan Impro for Storytellers, joka sisältää enemmän kuvauksia improvisaatiopeleistä ja harjoituksista sekä käytännön tekniikoista, joita improvisoinnissa voi hyödyntää.

Saatat myös tykätä