Huonot kohtaukset

Huonot kohtaukset on kohtaustyöskentelyyn keskittyvä improvisaatioharjoitus.

Harjoituksen kulku

  • Kaksi improvisoijaa aloittavat kohtauksen
  • Ohjeistuksena improvisoijille sanotaan, että rikkokaa kaikkia ”improvisaation perinteisiä sääntöjä ja tehkää huono kohtaus”

Usein käy niin, että kohtaukset eivät ole erityisen huonoja. Tämä johtuu monesti siitä, että improvisoijilla ei ole painetta ”tehdä hyvää kohtausta”.

Huonoissa kohtauksissa improvisoijat ovat usein läsnä ja kuuntelevat paremmin, kuin normaalisti kohtauksia tehdessään.