Hautajaiset

Hautajaiset on improvisaatioharjoitus ja lyhyen improvisaation esiintymistekniikka.

Riippuen tekniikan kestosta ja kontekstista, hautajaisia voidaan pitää myös pitkän improvisaation esiintymistekniikkana.

Tekniikan kuvaus

Neljä improvisoijaa aloittavat tekniikan siten, että yksi improvisoijista asettuu haudattavaksi maahan makaamaan muiden improvisoijien, eli hautajaisseurueen eteen.

Yksi hautajaisseurueen hahmoista aloittaa kertomalla lyhyen muiston jostain tapahtumasta hänen ja haudatun hahmon välillä. Tämän jälkeen improvisoijat poistuvat lavalta ja haudattu sekä muistelija esittävät kohtauksen, joka liittyi muistelmaan.

Kohtauksen loputtua hahmot palaavat hautajaistilanteeseen ja seuraava hautajaisiin osallistujista kertoo itseensä ja haudattavaan liittyvän muiston, minkä jälkeen tämä tapahtuma taas esitetään.

Näin käydään läpi kaikki hautajaisten osallistujat. Kohtausten aikana voidaan paljastaa, miten haudattu on kuollut tai seikkoja, jotka eivät tule esille muisteluiden aikana.