Hahmorinki

Hahmorinki on lämmittelytekniikkana käytettävä improvisaatioharjoitus, jota hyödynnetään myös hahmo- ja kohtaustyöskentelyn opetuksessa.

Harjoituksen kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat rinkiin
  • Yksi improvisoijista astuu ringin keskelle ja alkaa esittämään jotain hahmoa käyttäen liikettä ja ääntä
  • Hahmon saa antaa muuntautua ja improvisoija saa hakea sitä hetken, ennen kuin asettuu tiettyyn hahmoon
  • Hahmoa voi kuvastaa liike, fysiikka, maneerit, ääni tai puhe
  • Hetken kuluttu improvisoija valitsee satunnaisesti jonkun toisen ringiltä ja asettuu tämän eteen edelleen tekemään hahmoa
  • Ringillä oleva improvisoija alkaa kopioimaan keskellä olevan hahmoa
  • Kun improvisoijat ovat tehneet samaa hahmoa hetken aikaa, he vaihtavat paikkaa ja ringillä ollut improvisoija siirtyy ringin keskelle
  • Ringin keskellä uusi improvisoija tekee edelleen saamaansa hahmoa ja antaa sen muuntautua joksikin muuksi hahmoksi, joka hetken päästä taas siirretään eteenpäin

Tunnerinki on muutoin samanlainen harjoitus, kuin hahmorinki, mutta hahmon sijasta ringin keskellä haetaan jokin voimakas tunne, joka siirretään eteenpäin.