Freeform improvisaatio

Freeform eli Vapaa improvisaatio on pitkän improvisaation esiintymistekniikka. Nimensä mukaisesti freeformissa voi tehdä mitä vain. Freeform-esityksissä nähdään joukko kohtauksia, jotka saattavat liittyä toisiinsa tai olla liittymättä.

Usein freeformin selkärankana toimivat erilaiset leikkaukset ja siirtymät kohtauksien väleillä. Tyypillisesti puolet esiintyvästä ryhmästä seisoo esiintymisalueen vasemmalla reunalla ja puolet oikealla reunalla. Reunoilta voidaan milloin tahansa liittyä lavalla tapahtuvaan kohtaukseen, tukea kohtausta sen ulkopuolelta tai leikata sitä.

Freeform-editointeja ja -leikkauksia

 • Walk-on / Kohtaukseen tulo: Reunoilla olevat improvisoijat voivat tulla käynnissä olevaan kohtaukseen uutena hahmona
 • Tag out: Reunalta voi tulla taputtamaan yhtä tai useampaa hahmoa olalle, jolloin he poistuvat lavalta ja lavalle jääneet jatkavat uudella kohtauksella. Lavalle jääneet improajat säilyvät samoissa hahmoissa, mutta uusi improaja ottaa uuden hahmon
 • Leikkaus johonkin: Reunalta voi huutaa leikkauksen aikaan, paikkaan tai tilanteeseen. Esimerkiksi: ”Leikkaus seuraavaan aamuun!” tai ”Leikkaus Jarmon seuraavaan työhaastatteluun Rauta-Otralle”
 • Montaasi: Reunalla oleva hahmo kävelee lavalle aikaisemman parin eteen ja aloittaa uuden kohtauksen. Hän voi myös katsekontaktilla tai sopivalla repliikillä vetää reunalta toisenkin improajan mukaan aloittamaan uutta kohtausta. Aiemman kohtauksen improajat tajuavat tässä vaiheessa lähteä lavalta, koska kohtaus on vaihtunut.
 • Sweep edit / Pyyhkäisy: Kun kohtaus tai sarja kohtauksia tulee sopivaan päätepisteeseen voi kohtauksen lopettaa kävelemällä reunalta kohtauksen editse lavan toiselle reunalle. Tämän jälkeen ei yleensä palata tulevissa kohtauksissa enää aikaisempiin hahmoihin tai juonenkulkuun

Reunoilta voidaan tehdä kohtauksiin myös sivutukea. Kohtauksia voi tukea mm.:

 • Luomalla äänimailmaa kohtaukseen
 • Maalaamalla kohtausta
 • Tekemällä kerrontaa
 • Olemalla kohtauksen ulkopuolinen hahmo

Esimerkki kohtauksen ulkopuolisesta hahmosta voisi olla hahmo, joka soittaa puhelimella jollekin kohtauksen hahmoista.

Freeform saattaa sisältää myös musiikkia, lauluja, avauksen (Opening), ryhmäpelejä tai monologeja sekä kaikkea muuta, mitä esiintyvä ryhmä on ennalta sopinut.

Huomioita Freeform-improvisaatiosta

Freeform on Suomessa vielä kohtuullisen uusi, mutta yleistyvä tapa tehdä improvisaatiota. Yksi merkittävä ero Suomessa yleisesti tehtyyn pitkään improvisaatioon on se, että freeformissa ei välttämättä ole lainkaan juonta tai tarinaa.

Freeformissa kohtauksia voi yhdistää mm:

 • Idea edellisestä kohtauksesta
 • Teema
 • Juoni
 • Kohtauksen peli

Freeform yhdistää siis lukuisia eri tapoja editoida ja leikata kohtauksia. Improvisaatioesityksen voi kuitenkin luoda käyttämällä vain yhtä ainoaa leikkausmuotoa. Tag out ja montaasi ovat esimerkkejä leikkauksista, joilla voi itsessään luoda pitkän improvisaatioesityksen.