Esinelaulu

Esinelaulu on lauluimprovisaation sekä lyhyen improvisaation harjoitus sekä esiintymistekniikka.

Tekniikan kuvaus

  • Yleisöltä kysytään jokin tila tai huone, jonka esineistä he haluaisivat kuulla laulun. Esimerkiksi: keittiö
  • Improvisoijat ovat rivissä tai ringissä ja yksi improvisoijista aloittaa laulun
  • Laulussa improvisoija kertoo elämästään jonain esineenä joka sijaitsee keittiössä
  • Lyhyen säkeistön jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle improvisoijalle, joka on valinnut toisen keittiössä sijaitsevan esineen
  • Riippuen improvisoijien määrästä, kierros voidaan käydä läpi yhden tai useamman kerran