Elävä sanakirja

Elävä sanakirja on improvisaatioharjoitus sekä lyhyen improvisaation esiintymistekniikka.

Tekniikan kuvaus

  • 3 – 5 improvisoijaa asettuvat riviin kohti yleisöä ja tekniikan ohjaaja esittelee rivistön elävänä sanakirjana, joka tietää kaikkien mahdollisten sanojen ja epäsanojen merkityksen
  • Ohjaaja kysyy yleisöltä ehdotukseksi jonkin epäsanan, joka ei tarkoita mitään. Esim. ”Equuzah”
  • Tämän jälkeen ohjaaja kysyy elävältä sanakirjalta: ”Elävä sanakirja, tavaisitteko sanan Equuzah?”
  • Sanakirja aloittaa sanomalla sanan ensin yhteen ääneen: ”Equuzah!”, minkä jälkeen improvisoijat sanovat rivissä vuorotellen kirjain kerrallaan, miten annettu sana kirjoitetaan: ”E!” ”Q!” ”U!”, jne. Kun sana on tavattu, sanoo elävä sanakirja jälleen sanan yhteen ääneen
  • Tämän jälkeen ohjaaja kysyy sanakirjalta vielä muutaman kysymyksen annetusta termistä, ennen kuin kysytään yleisöltä uusi epäsana ja aloitetaan selitys alusta
  • Mahdollisia kysymyksiä ovat mm.: ”Mitä tämä sana tarkoittaa?”, ”Käyttäisittekö tätä sanaa lauseessa”, ”Kertoisitteko sanan alkuperän?” yms. Sanakirjaa voidaan pyytää myös esimerkiksi esittämään Youtube-videon, jossa kyseinen asia esiintyy