Deja-vu

Deja-vu on pitkän improvisaation esiintymistekniikka. Se on hyvin samanlainen, kuin Schroedingerin kohtaukset -harjoitus, mutta esiintymislavalle sovitettuna.

Tekniikan kuvaus

  • Improvisoijat asettuvat joko esiintymisalueen reunoille tai puolikaareen esiintymisalueen taka-alalle.
  • Yksi improvisoijista aloittaa kohtauksen. Yleensä aloituksessa hyödynnetään yksittäistä repliikkiä, mimiikkaa, tunnetta tai hahmonpiirteitä.
  • Kuka tai ketkä tahansa muista improvisoijista voivat liittyä kohtaukseen niin halutessaan.
  • Kun kohtausta on nähty puolesta minuutista muutamaan minuuttiin se päättyy.
  • Tämän jälkeen sama kohtauksen aloittaja aloittaa kohtauksen täysin samalla tavalla, mutta siitä käynnistyy muiden improvisoijien avulla täysin uusi kohtaus.
  • Sama aloitus nähdään kolme kertaa, minkä jälkeen joku muu improvisoija tekee uuden kohtauksen aloituksen, josta nähdään taas kolme erilaista kohtausta.

Esiintyvä ryhmä tai aloittavat improvisoijat vuorollaan, voivat kysyä yleisöltä ehdotuksia kutakin aloitusta varten. Ehdotuksiksi voi kysyä esim. repliikkiä, tunnetta toimintaa tai hahmonpiirteitä.