Seuraa lähtijää

Seuraa lähtijää on pitkän improvisaation esitystekniikka.

Tekniikan kuvaus

Esitys alkaa kahden tai useamman hahmon kohtauksella.

Aina, kun jokin hahmoista poistuu kohtauksen tilasta, yleisöstä voidaan huutaa: ”Seuraa lähtijää!”. Tämän jälkeen näyttämölle jääneet hahmot poistuvat lavalta ja kohtaus siirtyy seuraamaan lähteneen hahmon vaiheita.

Edellisen kohtauksen hahmot eivät yleensä esiinny lähtijää lukuun ottamatta seuraavassa kohtauksessa, mutta yhteyksiä aikaisempiin kohtauksiin ja hahmoihin voidaan toki löytää.

Esiintyvä ryhmä voi sopia ennalta voiko tässä tekniikassa käyttää vapaassa improvisaatiossa käytettäviä leikkauksia.

2+2+2

2+2+2 on improvisaatioharjoitus sekä pitkän improvisaation esiintymistekniikka, jota käytetään usein pitkien improvisoitujen näytelmien alussa. Tekniikassa nähdään 3 perättäistä kahden hengen kohtausta, jotka eivät aluksi liity toisiinsa mitenkään.

Yleensä nämä samat hahmoparit toistetaan uudestaan kolmessa seuraavassa kohtauksessa, minkä jälkeen hahmoja voidaan nähdä kohtauksissa satunnaisesti muiden aloituskohtausten hahmojen kanssa.

2+2+2 tekniikan ajatellaan ainakin osittain juontuvan pidemmälle strukturoidun Harold -tekniikan rakenteesta.

Hot Spot

Hot Spot on lauluimprovisaatioharjoitus sekä lämmittelytekniikka.

Harjoituksen kuvaus

 • Improvisoijat asettuvat rinkiin.
 • Yksi improvisoija astuu ringin keskelle ja alkaa laulamaan mitä tahansa kappaletta.
 • Kaikki muut ringissä olevat improvisoijat alkavat laulamaan yhteen ääneen samaa kappaletta, kun sen tunnistavat.
 • Laulajaa, ja kappaletta, vaihdetaan nopeaan tahtiin niin, että kuka tahansa ringistä voi ottaa lauluvuoron itselleen astumalla ringin keskelle, taputtamalla edellistä laulajaa olalle ja aloittamalla uuden kappaleen laulamisen.

Huomioita harjoituksesta

Hot Spot on rohkaiseva ja ryhmähenkeä luova tekniikka. Ideana on, että kaveria ei jätetä pulaan ja ringistä tulee aina uusi laulaja tilalle, jos keskellä oleva laulaja ei muista enempää sanoja tai näyttää muuten tarvitsevan apua.

Jäälautta

Jäälautta on lämmittelyharjoituksena käytettävä improvisaatioleikki.

Harjoituksen kulku

 • Pelaajille määritetään rajattu tila jossa he saavat liikkua
 • Tilan lattia on jäälautta, joka kallistuu aina, kun lautan tietyllä reunalla on liikaa painoa
 • Pelaajien tulee jatkuvasti liikkua tilassa yrittäen täyttää lautan tyhjät alueet

Lappuimpro

Lappuimpro on suosittu improvisaatioteatteriharjoitus sekä lyhyt esiintymistekniikka.

Lappuimprossa yleisön jäseniä pyydetään kirjoittamaan lyhyitä repliikkejä paperilapuille ennen esitystä tai esityksen puoliajalla. Repliikit voivat olla täysin keksittyjä tai ne voivat olla elokuvista, kirjoista tai musiikkikappaleista tunnettuja lausahduksia.

Tekniikan kuvaus

 • Kohtausta tekemään valitaan 2-4 näyttelijää
 • Yleisön täyttämät laput jaetaan näyttelijöille. n. 5 – 10 lappua per näyttelijä
 • Näyttelijät aloittavat tekemään kohtausta ja ottavat tasaisin väliajoin lapun esille ja lukevat repliikin kohtaukseen

Häviäjäpallo

Häviäjäpallo on lämmittelynä käytettävä improvisaatioteatteriharjoite.

Harjoituksen kulku

 • Pelaajat seisovat ringissä
 • Yksi improvisoijista aloittaa heittämällä miimisen pallon jollekin toiselle pelaajalle ringin yli
 • Vastaanottaja ei saa palloa kiinni, vaan mokaa vastaanoton miimisesti jollakin tavalla
 • Tällöin kaikki muut pelaajat kehuvat ja tukevat vastaanottajaa lausahduksin, huudahduksin ja taputuksin
 • Tämän jälkeen vastaanottaja heittää pallon eteenpäin jollekin toiselle pelaajalle
 • Milloinkaan palloa ei saada kiinni ja se on aina hyvä asia

Huomioita harjoituksesta

Tämän harjoituksen tarkoitus on opettaa, että improvisaatiossa ”mokat” todella ovat lahjoja. Harjoitus totuttaa näyttelijöitä hyväksymään mokia sekä itseltään että muilta näyttelijöiltä.

Kehumisen ei tule olla sarkastista vaan kaikkien näyttelijöiden on pyrittävä aitoon iloon ja toisten tukemiseen läpi harjoituksen. Myös omiin pallon pudotuksiin tulee reagoida positiivisesti.

Napsun heittely

Napsun heittely on lämmittelytekniikka ja mimiikkaharjoitus, jolla herätellään ryhmän ja yksilöiden keskittymistä ja kuuntelua.

Tekniikan kuvaus

 • Pelaajat asettuvat seisomaan rinkiin
 • Yksi pelaajista aloittaa napsauttamalla sormiaan ja ”heittämällä” napsun ringissä jollekin toiselle pelaajalle
 • Tämä pelaaja ottaa napsun kiinni yhdellä napsautuksella ja heittää sen toisella napsautuksella eteenpäin toiselle pelaajalle ringissä.
 • Oleellista on, että napsu otetaan kiinni miimisesti luonnonlakeja mukaillen: vastaanottajan tulee huomioida napsun heittotapa, -suunta ja -nopeus.

Sana-assosiaatio

Sana-assosiaatio on lämmittelytekniikkana käytettävä improvisaatioharjoitus, joka keskittyy kuunteluun, keskittymiseen ja omien impulssien hyväksymiseen.

Harjoitteen kuvaus

 • Improvisoijat asettuvat rinkiin.
 • Yksi improvisoijista aloittaa ja sanoo seuraavalle ringin jäsenelle jonkin sanan.
 • Sanan saanut sanoo seuraavana ringissä olevalle minkä tahansa sanan, mikä saadusta sanasta tulee ensimmäisenä mieleen.

Variaatiot

 1. Sana annetaan signaalina ringin yli kenelle tahansa muulle pelaajalle
 2. Isommalla ryhmällä sanoja voi laittaa liikkeelle useita samanaikaisesti
 3. Oma sana pitää alkaa saadun sanan viimeisellä kirjaimella
 4. Askelsana-assosiaatio
 5. Kategoriasana-assosiaatio
 6. Vesiputoussana-assosiaatio
 7. Paikkasana-assosiaatio
 8. Genreassosiaatio

Kolme asiaa

Kolme asiaa on lämmittelyharjoituksena käytettävä improvisaatiotekniikka.

Harjoitteen kulku

 • Pelaajat asettuvat rinkiin ja aloittavat sanomalla yhteen ääneen ringin keskelle käsiliikkeeseen yhdistettynä ”Kolme asiaa!”.
 • Yksi pelaajista pyytää ringissä seuraavana olevaa kertomaan kolme mieleen tulevaa asiaa jostakin aiheesta. Esimerkiksi ”Kolme asiaa kesästä”.
 • Haasteen vastaanottaja luettelee kolme asiaa, mitä hänelle ensimmäisenä tulee mieleen kesästä. Joko yksittäisinä sanoina tai lyhyinä virkkeinä.
 • Tämän jälkeen kaikki ringin jäsenet sanovat taas yhteen ääneen ringin keskelle ”Kolme asiaa!”.
 • Edelliset kolme asiaa sanonut henkilö pyytää ringissä seuraavaa kertomaan kolme asiaa jostakin toisesta asiasta jne.

Variaatiot

Kolme asiaa pyydetään ringin yli keneltä tahansa muulta pelaajalta, eikä välttämättä viereiseltä pelaajalta