6 Repliikin tunnekohtaus

6 repliikin tunnekohtaus on tunnetyöskentelyyn keskittyvä harjoitus improvisaatioteatterissa.

Tämä tekniikka sekoittuu nimensä puolesta helposti nopeatempoisempaan kohtausharjoitukseen nimeltä 3 repliikin kohtaukset. Nämä harjoitukset ovat kuitenkin täysin toisistaan poikkeavia.

Harjoituksen kuvaus

  • 2 Improvisoijaa tulevat lavalle ja heitä pyydetään valitsemaan tunnetila ennen kohtauksen alkamista
  • Kohtaukseen voidaan pyytää ehdotukseksi esim. sana tai paikka
  • Improvisoijat aloittavat kohtauksen voimakkailla valituilla tunnetiloilla
  • Molemmilla improvisoijilla on käytössään 3 repliikkiä koko kohtauksen ajaksi

Huomioita harjoituksesta

Koska 6 repliikin tunnekohtaus on pääsääntöisesti tunteisiin liittyvä harjoitus, on kohtauksen tempo hyvä pitää hitaana ja antaa tunteiden vaikuttaa molempiin improajiin.

Usein ei ole hyödyllistä käyttää kaikkia kolmea repliikkiä nopeasti kohtauksen alussa. Valittu alkutunne saa muuttua kohtauksen kuluessa.