3 Asiaa – Esiintymistekniikka

3 Asiaa on improvisaatiopeli ja lyhyt esiintymistekniikka. Tämä tekniikka sekoittuu nimensä puolesta suosittuun 3 asiaa -nimiseen lämmittelyharjoitukseen. Tekniikat ovat kuitenkin täysin erilaisia.

Tekniikan kuvaus

  • Kolme improvisoijaa pyydetään esiintymään, joista yksi on arvailija ja kaksi muuta miimisiä selittäjiä
  • Arvailija poistuu tilasta, jottei hän kuule yleisön ehdotuksia
  • Yleisöltä kysytään jokin tekeminen, jonka jälkeen tuosta tekemisestä vaihdetaan kolme elementtiä, jälleen yleisön ehdotusten pohjalta

Esimerkki tekemisestä ja muutetuista elementeistä:

  • Tekeminen: Keihäänheitto
  • 1. Muutos: Keihään sijasta heitetään kannettavaa tietokonetta
  • 2. Muutos: Urheiluvaatteiden sijasta heittäjällä on päällään kärpässieniä
  • 3. Muutos: Kentän nurmen sijasta alusta on Luke Skywalker

Riippuen esityksen pituudesta, eri tekemisiä muutoksineen voidaan kysyä yleisöltä yhdestä kolmeen. Tekniikka on yleisöystävällisempi, jos tekeminen ja muutokset kirjataan näytölle tai taululle yleisön nähtäväksi esityksen ajaksi.

Kun kaikki tekemiset ja muutokset on kysytty yleisöltä ja kirjattu, voi arvailija palata lavalle. Tekniikan ohjaaja aloittaa ajanoton ja kaksi improvisoijaa alkavat esittämään arvailijalle miimisesti, mistä tekemisestä on kyse ja mitä muutoksia siihen on tullut. Mimiikan lisäksi sekä esittäjät, että arvailija voivat käyttää gibberish-kieltä.

Kun yksi tekeminen on käyty kokonaan läpi, ajanottaja lopettaa ajanoton ja arvailija kertoo, mitä tekeminen oli ja mikä siinä oli muuttunut. Jos selityksessä on puutteita, ne palataan korjaamaan miimikkojen avulla ja ajanotto jatkuu.

Kun lopulta tekeminen ja elementit on kaikki arvattu oikein, voidaan siirtyä seuraavaan tekemiseen. Arvailijalle ja selittäjille voidaan antaa yhteensä aikaa kahdesta viiteen minuuttia, riippuen arvattavien tekemisten määrästä.